© Eu fugiat irure aliqua, tempor eiusmod veniam, culpa laboris non commodo sed enim dolore nulla et aute 2010 Chrześcijańska niezależność - wolność Poznacie prawdę ... Sabatarianie Chrześcijańska wolność od bycia rządzonym, manipulowanym przez pastorów, księży i przez  wszelkie służby/władze  kościelne/zborowe. Każdy chrześcijanin jest niezależny od jakiekolwiek władzy kościelnej czy też hierarchii kościelnej, gdyż wszelka władza należy do Boga. Bóg nie daje władzy, nawet tzw. autorytetu, Bóg daje służbę, paś owieczki moje. Chrześcijańska wolność (niezależność) jest cechą wyróżniającą garstkę chrześcijan, którzy nie oczekują na manipulowanie sobą poprzez sofistyczne wykładanie Pisma Świętego czy też innych dzieł chrześcijańskich. Ważne jest, aby pastorowie, księżą czy też inne osoby w hierarchii kościelne zostawiły wierzącym niezależność i pozwoliły bardziej wpływać Duchowi Świętemu niż samemu sobie na oddziaływanie, zgodnie z zasadą "On musi wzrastać a ja stawać się coraz mniejszym". Dlatego każdy chrześcijanin powinien bardzo dobrze znać swoje prawa i obowiążki te spisane w Piśmie Świętym, i tylko one pokazują nam przwdziwą władzę i autorytet. W przygotowaniu "Deklaracja chrześcijańskiej wolności". Święcę szabat Pana Boga, gdyż Pan w sześciu dniach uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko , co w nim jest, a siódmego dnia odpoczął.  Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach.  Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. 2 Moj. 20,8-11 Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stworzenia. W dniu, kiedy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo. 1 Moj. 2,1-4 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Święcę niedzielę, gdyż tak postanowili chrześcijanie w celu przypominania sobie o dniu zmartwychwstania Chrystusa.
http://counterliczniki.com