„Tych, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby też inni się bali”. Ponieważ mówisz: Bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły, radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał.  Omówienie najnowszych wiadomości ze strony: adwent.pl „źródło: Adwentystyczna Agencja Informacyjna” Uwaga: wszelkie omawiane wiadomości są skanowane, gdyż AAI ma zwyczaj zmieniać treść publikacji. Skopiowane poniższe artykuły wraz z komentarzami z adwent.pl znajdziesz klikając na ten link POBIERZ. Artykuły te zawierają moje podkreślenia (kolor żółty) i moje komentarze, druk pochyły. 1. 25 czerwca 2019 Trzy dni aby zmienić Europę. Ostatnie zdanie relacji: “Być może te trzy dni konferencji mogą naprawdę zmienić Europę”. Jest tak nierealistyczne w wykonaniu nieudolnego kierownictwa, że aż się chce śmiać. Nie zrobiliście nic do tej pory w “zmienianiu Europy” to i nie zmienicie nic,  i teraz. To nie ten duch. Pasuje tutaj powiedzonko partaczy: chcieliśmy coś zmienić na dobre a wszystko jest po staremu, jak zawsze. 2. 3 lipca 2019 Adwentyści w Kostaryce i Nikaragui na misji pozyskania byłych członków Kościoła. Od 1965 r. do 2015 r. ( 50 lat) przybyło nowych członków kościoła adwentystycznego 34 385 004 osób. Z tego 13 737 025       (lub więcej) w tym samym czasie zdecydowało się opuścić kościół. Wynosi to ok. 40%, czyli na 3 osoby, 1 odeszła. PATRZ Główne przyczyny podawane przez opuszczających kościół wg danych z  GC : PATRZ-1  PATRZ-2  PATRZ-3: PATRZ-4 1. Hipokryzja z kościele 2. Dyktatorska postawa pastora i Starszego Zboru W Polsce adwentyści z 10 000 zeszli do 5 000 z czego ok 20% nie wierzą w podstawowe zasady wiary, odrzucając Trójcę Przenajświętszą i Ducha Proroctwa, i co gorsza te osoby sieją zamęt przy biernej postawie pastorów i Starszych Zboru. Chyba przebudzenie nastąpi przy liczbie adwentystów 2 500. Najnowsze zdarzenie: Na tegorocznym zjeździe w Zatoniu, Camp 2019, mój bliski znajomy  N.N. podjął decyzję chrztu w czasie Kampu. Z uwagi, że mieszka w Krakowie, pastor Ryszard Jankowski przedzwonił do Krakowa do pastora Artura Dżamana. Pastor Artur Dżaman sprzeciwił się dopuszczeniu  N.N. do chrztu warunkując wyrażenie zgody na chrzest  N.N. jeśli N.N. spełni dwa warunki: 1. Będzie chodził na nabożeństwo sobotnie od godziny 9.30 do 12 2. Nie będzie chodził na nabożeństwa do innych kościołów, czy też jakiś grup domowych gdzie jest studiowane Słowo Boże. Tym samym pastor Ryszard Jankowski i pastor Artur Dżaman złamali Prawo Zborowe ustalając dodatkowe kryteria członkowstwa dla NN. Nie należy ustalać dodatkowych kryteriów członkostwa. Ani duchowny, ani zbór, ani diecezja, nie mają prawa ustalać kryteriów członkostwa Kościoła. Prawo to należy do Zjazdu Generalnej Konferencji. Każdy, kto chciałby zastosować kryteria inne, niż przedstawione w niniejszym Prawie zborowym, nie reprezentuje Kościoła w sposób właściwy (zob. Testomonies, t. 1, s. 207).( Prawo Zborowe, rok 2016, str. 77, rozdział 7 Sprawy dyscyplinarne). Moja uwaga: Bogowie na Foksal (Amos 6,1 NP.) ustalają własne prawa wg własnego widzimisię bo,i  i tak nie poniosą żadnych konsekwencji niewłaściwego reprezentowania Kościoła. 3. Misyjna Książka Roku 2019 Styl tej książki przypomina broszurki wydawane przez Strażnicę. Na pewno nie dowiesz się z niej nic ciekawego, chyba, że nie czytasz w ogóle żadnych książek. - tłumacz i „edukator rodzinny” Marek Rakowski nie przeczytali a nawet nie zapoznali się z cytowaną książką Stephen R. Covey „7 nawyków szczęśliwej rodziny” wydaną w języku polskim, bo wiedzieliby, że S.R. Covey nie jest wiodącym specjalista życia rodzinnego a tytuł książki  w języku polskim brzmi całkiem inaczej. Dodatkowo jest on mormonem. Polskiej hierarchii adwentystycznej polecam jego dwie inne książki, z których był bardzo sławny. 7 nawyków skutecznego działania, Zasady skutecznego przywództwa. Przeczytałem jego wszystkie książki i byłem na dwóch szkolenia z udziałem S.R.Covey. - błędne słowo “współmałżonek” użyte 23 razy zwalczane przez prof. W. Doroszewskiego, zagościło na stałe na łamach ZC, mimo, że nie ma nic współnego ze związkiem małżeńskim dwojga ludzi, bo jeżeli ktoś przedstawia kobietę, że ona jest jego małżonką, a drugi przedstawia kobietę i mówi, że ona jest jego współmałżonką, to w drugim przypadku, żona jest “współ-” czyli z komś się on ją dzieli. - polecam zdecydowanie S.R. Covey - taką książką na pewno nie zmieni się Europy w trzy dni. 4. Koncert adwentystów u św. Jadwigi. Charytatywny koncert muzyki gospel, organizowany przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce, jest nieodłączną częścią spotkania namiotowego adwentystów odbywającego się w lipcu w Zatoniu. Tym razem koncert odbył się w kościele Św. Jadwigi w Złocieńcu PATRZ 20 LIPCA 2019 (NR 714) [DANIEL KLUSKA/ZDJ.:MARIUSZ KUBIEŃ] Chyba już tradycyjnie adwentyści koncertują w szabat, 20 lipca 2019. Moja uwaga:Jakoś nie mogę sobie wyobrazić chórów izraelskich Mojżesza czy też Salomona w tourne koncertowym po świątyniach Baala, Asztarty, Amona i Tammuza, czy też pierwszych chrześcijan koncertujących w bałwochwalniach grecko-rzymskich. W tamtych czasach świat był czarno-biały, a obecnie jest kolorowy, wręcz tęczowy. Kto jest odpowiedzialny za niewłaściwe reprezentowanie Kościoła, gdzie jednym zakazuje się chodzić po innych kościołach a hierarchia adwentystyczna chodzi do bałwochwalczych i odstępczych kościołów. Jest takie powiedzenie, “co wolno wojewodzie, to nie tobie, smrodzie”, czyli inaczej ujmując rzecz: “co wolno pastorowi, to nie wolno tobie, laikatowi”. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami?   2 Kor. 6, 14-16  Członkowie Kościoła starali się dotknąć i oddać cześć „Świętym butom” pastora z RPA. 5. Konferencja Zdrowia w Stanach Zjednoczonych. “Pierwsza taka konferencja odbyła się w Genewie w 2009 r. Od tego czasu – co pięć lat – odbywa się regularnie. Tym razem po raz pierwszy odbyła się w Stanach Zjednoczonych a miejsce nie zostało wybrane przypadkowo. W trakcie konferencji uczestnicy mieli okazję zapoznania się z projektem “Wizja 2020”, którego przedmiotem była prezentacja zupełnie nowego budynku adwentystycznego szpitala w Loma Linda, który ma być jednym z najbardziej zaawansowanych i nowoczesnych jednostek medycznych w Ameryce Północnej”. WIĘCEJ www.lluhvision2020.org Moja uwaga: koszt budowy to 366 milonów $. Nie uważam, że dopisek “adwentystyczny” usprawiedliwia takie wydatki nie ewangelizacyjne. Zamiast wszystkie ręce, siły i środki do głoszenia Poselstwa Trzech Aniołów, to mamy zajmowanie się nie tym do czego zostaliśmy powołani przez Pana. Zakazuje się ewangelizowania, a takie “poselstwo zdrowia” powinno być właśnie zakazane. Wielki ruch i wielkie pieniądze nie tam gdzie trzeba. Gdyby Pierwszy Sobór Jerozolimski usłyszał, że adwentyści budują szpital za 366 milionów dolarów USA, to na pewno byłoby zdziwienie i protest. Uważajcie bo niedaleko jest Uskok San Andreas (ang. San Andreas Fault) .  OPAMIĘTAJCIE SIĘ I WIERZCIE EWANGELII. 6. Pogrzeb pastora Igora Barona. 1 sirpnia 2019 roku odbyła się uroczystość pogrzebowa w Domu Modlitwy w Podkowie Leśnej i na cmentarzu. Uroczystością kierował pastor Ryszard Jankowski. Smutną jest rzeczą, że uroczystość pogrzebowa pastora Igora Barona zamiast dobrego świadectwa wiary adwentystycznej dała duże pole do spekulacji związanej z wprowadzeniem nieznanych dotychczas elementów w uroczystości pogrzebowej i sprzecznych z dekalogiem wizerunków. 1. Wprowadzenie zwłok do kaplicy 2. Umieszczenie krucyfiksu na trumnie i na krzyżu. Słownik PWN: krucyfiks [łac. crucifixus ‘ukrzyżowany’], krzyż drewniany lub z innego materiału z rzeźbioną lub malowaną postacią Jezusa. W środowisku adwentystycznym jest powszechne oburzenie z powodu tych błędów i aprobaty swoją osobą przez pastora Ryszarda Jankowskiego tych niebiblijnych zachowań. Nadzieja.tv odpowiedziała na moje wątpliwości w sprawie prawowierności tej uroczystości: Jest orginalna treść, a pogrubienie, to moja edycja.  Nadzieja.tv (Arkadiusz Piętka?): „Dziękujemy za tę wyczerpującą analizę zwyczajów adwentystycznych. Po pierwsze, nie jesteśmy dziennikarzami. Po drugie, w domach modlitwy KADS można wystawiać zwłoki zmarłych (np. pogrzeb Ellen G. White). Po trzecie, tradycyjne zastosowanie krucyfiksu czy skrótu (ś.p.) nie wychodzi poza ramy biblijne i nie narusza zasad biblijnych. Po czwarte, insynuowanie, że w sprawę zaangażowany jest pastor Jankowski, to czysta złośliwość nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością. Pański komentarz zostanie zatem usunięty, jako nie wnoszący nic do sprawy pogrzebu, a szukający dziury w całym. Dalsza korespondencja nie będzie już prowadzona i jak zwykle po dodatkowy komentarz odsyłamy do Rodziny. Pozdrawiamy.” Komentarz do tej wypowiedzi zostawiam czytelnikowi.Foto relacja z nadzieja.tv oraz grób po pogrzebie pastora Zachariasza Łyko. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 7. Nowe oświadczenie w sprawie aborcji. (13 LISTOPADA 2019) Najwyższa Władza w Kościele Adwentystów DS zmowu pokazała swoją władzę i niechęć brania pod uwagę głosu szarych członków kościoła. Liczą sie głosy tylko teologów, lekarzy, etyków i liderów Kościoła. To co gremium GC uchwali muszą przyjąć członkowie kościoła inaczej grozi im n.b.w. (niech będzie wyklęty - jest znana formuła łacinników na zakończenie każdego kanonu soborowego). “Członkowie najwyższego organu decyzyjnego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego podczas dorocznej Rady Kościoła w Silver Spring w Stanach Zjednoczonych, przyjęli nowe oświadczenie w sprawie aborcji. Przez dwa dni pracowano nad ostateczną treścią zaproponowanego oświadczenia w sprawie biblijnego poglądu na temat nienarodzonego życia. Dokument powstał we wrześniu i był poprzedzony szczegółowymi badaniami ze strony teologów, lekarzy, etyków i liderów Kościoła.”  ŹRÓDŁO   Ewangelizacja, Trzej Aniołowie, Teraźniejsza Prawda są zaniedbane lecz na aborcją pracował sztab ludzi i wydana setki tysięcy dolarów, aby..... ( naprawdę nie wiem co chce udowodnić GC)? Może ktoś wie? +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 8. “Oświadczenie Wydziału Transeuropejskiego w związku ze śmiercią George’a Floyd’a W imieniu wszystkich członków Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Wydziale Transeuropejskim, wyrażamy głęboki smutek i współczucie dla rodziny George’a Floyda. Floyd, nieuzbrojony czarnoskóry, zmarł 25 maja po tym, jak biały policjant, Derek Chauvin, klęczał na jego szyi przez dziewięć minut, podczas gdy Floyd wielokrotnie skarżył się na problemy z oddychaniem... ...Chociaż nie akceptujemy grabieży i zamieszek które śledzimy na ekranach naszych telewizorów, rozumiemy ukrytą frustrację i ból wynikające z marginalizacji w społeczeństwie...” czytaj całość 7 CZERWCA 2020 (NR 762) [TED/TŁUM.:DANIEL KLUSKA]„źródło: Adwentystyczna Agencja Informacyjna” Mój komentarz (Jarosław Woźniak): Jestem zaszokowany tym oświadczeniem Wydziału Transeuropejskiego z St. Albans w Anglii. 1. Wielu członków kościoła nie podpisuje się pod takim oświadczeniem i nie chcą w ogóle wypowiadać się w tej kwesti, zostawiając sprawy świat światu. 2. Mam wiele wątpliwości co do prawdziwości relacji z tego wydarzenia.Kontrolowane światowe media nie są autorytatywne, gdyż wielokrotnie manipulowały faktami wprowadzając opinię publiczną w bład. 3. Poszkodowany był kryminalistą i okoliczności zatrzymania są nie wyjaśniane. 4. Bez rozprawy przed niezawisłym sądem nie można oskarżać policjantów a tym samym ogłaszać publicznie ich nazwisk. 5. Stwierdzenie, że “Chociaż nie akceptujemy grabieży i zamieszek które śledzimy na ekranach naszych telewizorów, rozumiemy ukrytą frustrację i ból wynikające z marginalizacji w społeczeństwie” jest szokujące. To jakby powiedzieć, że nie akceptujemy cudzołóstwa Jana Kowalskiego lecz rozumieny jego ukrytą flustracje do jego żony. Grzech jest grzechem i nie ma dla niego żadnego wytłumaczenia a tym bardziej zrozumienia. 6. Nie śledzimy na ekranach naszych telewizorów zawieszek zorganizowanych przez przestępcze grupy, gdyż szkoda nam czasu na takie bezwartościowe programy. 7. Jesteśmy przeciw dolewania oliwy do ognia i segregowania ludzi na białych i czarnych. 8. Przypuszczam, choć mylić się mogę, że nikt od nas nie wymaga, abyśmy zabierali ciągle głos w sprawach tego świata. Niech władze kościoła te wyższe i najniższe przestają opiniować zachowanie tego świata. Serwisem Adwent.pl kieruje Adwentystyczna Agencja Informacyjna (AAI) która jest wewnętrzną działającą w strukturze Sekretariatu Komunikacji i Mediów, powołaną do istnienia uchwałą Rady Kościoła z dnia 26 marca 2001 r. nr 22[178]2001. AAI kieruje Daniel Kluska, dyrektor Komunikacji i Mediów. Kontakt: e-mail (daniel.kluska@adwent.pl), tel. +48 22 3131 431, 3131 432, fax: +48 22 3131 500. Redaguje zespół: Marek Rakowski i Daniel Kluska. Copyright ©. AAI zezwala na przedrukowywanie w całości lub części informacji i zdjęć przez nią publikowanych pod warunkiem wyraźnego oznaczenia ich źródła, np.: „źródło: Adwentystyczna Agencja Informacyjna” i nazwiska autora zdjęć. AAI zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadsyłanych bądź wykorzystanych materiałów