„Tych, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby też inni się bali”.  Omówienie najnowszych wiadomości ze strony: adwent.pl „źródło: Adwentystyczna Agencja Informacyjna” Uwaga: wszelkie omawiane wiadomości są skanowane, gdyż AAI ma zwyczaj zmieniać treść publikacji. Sprawdziły się moje obawy niewygodne artykuły są usuwane z adwent.pl  Poniższe artykuły z adwent.pl znajdziesz klikając na ten link POBIERZ. Artykuły te zawierają moje podkreślenia (kolor żółty) i moje komentarze, druk pochyły. Jeżeli odnośnik nie działa, to AAI kierowana przez pastora Marka Rakowskiego usunęła ten artykuł. 1. 25 czerwca 2019 Trzy dni aby zmienić Europę. 2. 3 lipca 2019 Adwentyści w Kostaryce i Nikaragui na misji pozyskania byłych członków Kościoła. Od 1965 r. przybyło nowych członków kościoła adwentystycznego 34 385 004 osób. Z tego 13 737 025 (lub więcej) zdecydowało się opuścić kościół. Wynosi to 40%, czyli na 10 osób, 4 odeszły. PATRZ Główne przyczyny podawane przez opuszczających kościół PATRZ-1  PATRZ-2  PATRZ-3: 1. Hipokryzja z kościele 2. Dyktatorska postawa pastora i Starszego Zboru W Polsce adwentyści z 10 000 zeszli do 5 000 z czego ok 20% nie wierzą w podstawowe zasady wiary, odrzucając Trójcę Przenajświetszą i Ducha Proroctwa, i co gorsza te osoby sieją zamęt przy biernej postawie pastorów i Starszych Zboru. Przebudzenie nastąpi przy liczbie adwentystów 2 500. Serwisem Adwent.pl kieruje Adwentystyczna Agencja Informacyjna (AAI) która jest wewnętrzną działającą w strukturze Sekretariatu Komunikacji i Mediów, powołaną do istnienia uchwałą Rady Kościoła z dnia 26 marca 2001 r. nr 22[178]2001. AAI kieruje Daniel Kluska, dyrektor Komunikacji i Mediów. Kontakt: e-mail (daniel.kluska@adwent.pl), tel. +48 22 3131 431, 3131 432, fax: +48 22 3131 500. Redaguje zespół: Marek Rakowski i Daniel Kluska. Copyright ©. AAI zezwala na przedrukowywanie w całości lub części informacji i zdjęć przez nią publikowanych pod warunkiem wyraźnego oznaczenia ich źródła, np.: „źródło: Adwentystyczna Agencja Informacyjna” i nazwiska autora zdjęć. AAI zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadsyłanych bądź wykorzystanych materiałów