Wiadomości zborowe - Church News 1. W dniu 27.X.2018 w sobotę młodzież krakowskiego Zboru weźmie udział w łamaniu szabatu z pełną aprobatą miejscowych pastorów ( coś w stylu katolickiej dyspensy). Poświęcenie to będzie jak to powiedział jeden z pastorów „dla dzieła Bożego”. Okazją do takiego działania jest udział Ch.I.W. ZNAKI CZASU pod kierownictwem pastorów (księży) Andrzeja Sicińskiego i Mirosława Harasima, w Targach Książki 2018 roku w dniach 25-28.X.2018 roku. Oczywiście wymienieni pastorowie nie biorą udział w targach, lecz „wynajmują” miejscową młodzież, aby im pilnowała w szabat biznesu. Finansowo mają się dołożyć miejscowy Zbór i Diecezja. W latach 2016 i 2017 protestowałem bez skutecznie i bez odzewu w Zarządach i Radach adwentystycznych. W obliczu zatwardziałości serca aktywistów łamania szabatu, pozostaje nam tylko modlitwa i płacz, aby uczestnicy opamiętali się.  PROTEST 2016   PROTEST 2017   PROTEST 2018 Kraków dnia 29.IX.2018 roku 2. Szabat na targowisku książek w wykonaniu krakowskich adwentystów. Zdjęcie zrobione o godzinie 12 na targowisku przy straganie ZNAKI CZASU dnia 27.10.2018 roku - sobota. Mimo moich usilnych zabiegów i protestów skierowanych do wszystkich szczebli organizacyjnych Kościoła nie udało mi się powstrzymać pobłogosławionego przez adwentystyczną hierarchię zbezczeszczenia szabatu w sobotę dnia 27.10.2018 r. czego dowodem jest zamieszczone tutaj zdjęcie adwentystycznego straganu. Całkowitą odpowiedzialność za to naruszenie Bożego dekalogu, w którym jest mowa o zaniechaniu pracy (biznesu) w szabat, a tym samym popełnienie grzechu są obarczeni odpowiedzialnością osoby z hierarchii, mimo, że już trzykrotnie ostrzegałem ich przed tą profanacją. 1. Pastor (ksiądz) zborów krakowskich Artur Dżaman 2. Starszy Zboru Piotr Glistak 3. Starszy Zboru Bochenek 4. Przewodniczący Diecezji Południowej Pastor (ksiądz) Vasyl Bostan 5. Przewodniczący Kościoła ks. Ryszard Jankowski Dodatkowo odpowiedzialne są wszystkie osoby, które ukrywają się w cieniu aparatu fotograficznego i w cieniu Rad i Zarządów Zboru Krakowskiego, Diecezji Południowej i Zarządu i Rady Kościoła mimo, że wiedziały, że nastąpi takie naruszenie dekalogu. Jednocześnie ostrzegam i upominam wszystkie osoby odpowiedzialne za ten grzech, że to się dobrze nie skończy. Pozostaje mi tylko modlić się za wami, abyście wyszli z tej laodycejskiej ślepoty. Boże zmiłuj się nad nami. 3. Krakowska młodzież adwentystyczna zaprasza na : Piątkowy wieczór to świetny czas na to, by spotkać się z innymi młodymi ludźmi, porozmawiać, podziękować Bogu za cały tydzień. Jesteś millenialsem*? Dołącz do nas!  INFORMACJA *millenialsami nazywa się nieco potocznie osoby urodzone w latach 80. lub 90. XX wieku, zwłaszcza na Zachodzie, mające charakteryzować się m.in. następującymi cechami wspólnymi: przeświadczeniem o swojej wyjątkowości i wysokich kompetencjach, przedsiębiorczością, szybkim dostosowywaniem się do nowych okoliczności, brakiem chęci posiadania (np. wynajem mieszkań zamiast ich kupowania), sprawnym przyswajaniem nowych technologii, pragnieniem osiągnięcia czegoś w życiu, ale także niezaradnością, egoizmem czy roszczeniową postawą. Moja uwaga: Pionierzy adwentystyczni i ci młodzi i ci starzy chyba się “w grobie przewracają”*. Słownik frazeologiczny:  ‘coś wywoływałoby zgorszenie, oburzenie, sprzeciw osoby już nieżyjącej’; zwrot; Matka przewróciłaby się w grobie, gdyby widziała, co ty wyprawiasz. 4. Zmiana nazewnictwa NABOŻEŃSTW EKUMENICZNYCH na NABOŻEŃSTWA MIĘDZYWYZNANIOWE. Zarząd Kościoła zalecił wszystkim swoim podległym jednostkom zmianę nazewnictwa w działalności ekumenicznej. Nie należy stosować słów „Nabożeństwo ekumeniczne”. NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE Zamiast tego będziemy mieli teraz „Nabożeństwo międzywyznaniowe”. NABOŻEŃSTWO MIĘDZYWYZNANIOWE Forma się zmieniła, lecz treść pozostaje ta sama.  Według nieautoryzowanego oświadczenia Zarządu Kościoła o treści: „Należy odróżnić ekumenię polegającą na łączeniu się wokół jakiejś idei kosztem kompromisów od kontaktów ekumenicznych, które tak naprawdę są kontaktami międzywyznaniowymi mającymi na celu zapoznanie przedstawicieli innych kościołów z ewangelią. Zgadzam się, że są granice, których nie można przekraczać. Moim zdaniem, kościół w Polsce ich nie przekroczył. Media bardzo często używają terminu "spotkanie ekumeniczne", czy "nabożeństwo ekumeniczne", ponieważ powszechnie używa się tej nazwy na określenie każdego kontaktu międzywyznaniowego. Jeśli Ty rozmawiasz na ulicy, czy u kogoś w domu z wyznawcą innego kościoła, to też będzie kontakt ekumeniczny. Według mojej wiedzy nie ma z naszej strony mowy o żadnym porozumieniu z Babilonem.” Tylko nie wiem jak to się ma do zobowiązania adwentystów do organizowania nabożeństw ekumenicznych i do propagowania ducha ekumenicznego według statutu Towarzystwa Biblijnego STATUT Kraków, 26 września 2018 roku 5. Dlaczego adwentyści przestali głosić, to do czego zostali powołani? Nie ma już Poselstwa Trój- Anielskiego, nie ma już Teraźniejszej Prawdy, nie ma już Ewangelii Wiecznej. Jest za to, psychologia, wielkie pieniądze,leczenie z chorób, polityka, a krzyż i napis “Jezus Chrystus wczoraj, dziś ten sam na wieki” zawsze jest zasłonięty. Najważniejsze jest, aby ludzie dobrze spędzili czas. Gwiazdy sprowadza się z drugiej strony Polski, a najważniejsza gwiazda JEZUS jest zasłonięta. Hi hi, ha ha, a ludzie giną. Dzieci bawią duże dzieci. Wszystko można podsumować “ Boso ale w lakierkach”. Kraków dnia 19 listopada 2018 r. 6.W końcu członkowie Zboru adwentystycznego w Krakowie na ul. Lubelskiej 25 w dniu dzisiejszym 9 grudnia 2018 roku, usunęli oficjalnie ze swojego grona członków, Jarosława Woźniaka. Ilość członków zboru obecnych na tej anatemie, to 26 osób ze 105, czyli 25%. Głosy sprzeciwu zostały całkowicie zlekceważone. Była to sprawa honoru pastora (księdza) Artura Dżamana, który dostał taki rozkaz "z góry". Pomimo wielokrotnej prośby zainteresowanego, nie dowiedział się, dlaczego jest wykluczony, żadne dokumenty nie zostały mu ujawnione, jedyne Starszy Zboru Antoni Bochenek zdradził mały szczegół, mianowicie, że Jarosław Woźniak szkalował adwentystów, nazywając ich psami jedzącymi mięso wieprzowe. Oczywiście szczegóły są objęte tajemnicą jak i całe postępowanie wykluczające. Jest winny i tyle. Oczywiście życzę obu stronom błogosławieństwa Bożego, a sprawa jest zamknięta, gdyż adwentyści nie mają możliwości odwołania się od decyzji Pastora (księdza), ani nie mają żadnych praw a tym samym żadnej instytucji chroniących ich przed samowolą i widzimisiem kleru adwentystycznego. Jak to powiedział Starszy Zboru Michał Sędzik: Na terenie zboru nie obowiązuje konstytucja RP” , w odpowiedzi na moje pytania o dostęp do informacji gwarantowany obywatelom w konstytucji RP.  Archiwa adwentystyczne są najtajniejsze na świecie i nigdy nie będą odtajnione, jak to powiedział swego czasu Sekretarz Zboru Zenon Skorupski. Tajne posiedzenie Rady Zboru z dnia      12 maja 2019 roku. 7. Czy w Kościele Adwentystycznym jest władza? To proste pytanie może zrobić spore zamieszanie nawet w umyśle wieloletniego adwentysty. Jakoś się nie kleją dwa słowa "władza" i "służba". A co dopiero drugie pytanie, jaka jest to władza? Zajrzyjmy, więc do PRAWA ZBOROWEGO (Anglicy nazywają Prawo Zborowe, Instrukcja Zborowa (Church Manual) a dlaczego Polacy z instrukcji zrobili Prawo, to sam nie wiem, ale widocznie mieli taką władzę, aby to zrobić. Odpowiem pierw na drugie pytanie. Jaka jest to władza, jest to władza "najwyższa?. W Prawie Zborowym czytamy, że "Generalna Konferencja ma najwyższą władzę w kościele”. Chociaż poprzednio GC określała siebie, jako "najwyższy autorytet" (patrz poprzednie wydania Prawa Zborowego), lecz to było za mało, chciano więcej, czyli chcemy władzę najwyższą. Osoby, które wprowadziły najwyższą władzę w kościele w Polsce, to Pastor (ksiądz) Marek Rakowski ( dokonał niestarannego przekładu z angielskiego wydania 2015) i Pastor (ksiądz) Andrzej Siciński (Redakcja), wg stopki redakcyjnej PRAWA ZBOROWEGO z 2016 roku. A co podaje Pismo Święte. "Władza należy do niebios" Dan. 4, 23, Pan Bóg podaje tylko słowo "władza" bez słowa "najwyższa", a do człowieka powiedział "paś owieczki moje" (Jan 21, 15) i powtórzył mu to trzy razy. Część cytatów z PRAWA ZBOROWEGO, gdzie jest użyte słowo "władza": "System przedstawicielski przyznaje najwyższą władzę na każdym poziomie organizacyjnym Kościoła ogółowi wyznawców, którzy ją sprawują za pośrednictwem swych prawidłowo wybranych przedstawicieli. Generalna Konferencja najwyższą władzą w Kościele Uwierzytelnień i pełnomocnictw [credentials and licences] na czas określony udzielają wszystkim pracownikom Kościoła rady jednostek kościelnych sprawujących na danym obszarze władzę w imieniu Kościoła. Uwierzytelnień i pełnomocnictw udziela się na czas trwania kadencji władz kościelnych, ·Dlatego też diecezja ma prawo, władzę i obowiązek przejęcia, zarządzania, chronienia i zadysponowania tym mieniem powierzonym. Kościołowi została dana władza działania w zastępstwie Chrystusa." Oczywiście GC sama sobie dała tę władzę, gdyż starsze wydania PRAWA ZBOROWEGO, określała: Generalna konferencja posiada najwyższy autorytet w Kościele. Mało im było władzy, musi być najwyższa władza. Na marginesie tego pytania, podaję dwie podstawowe przyczyny odchodzenia adwentystów od Kościoła. Dyktatorska postawa pastora i Starszego Zboru oraz hipokryzja w kościele. Czy można z tym coś zrobić? Nic się z tym nie zrobi, chociaż są programy REFORMACJA I ODNOWA, a system trzyma się dobrze ku uciesze przeciwników Kościoła. Czy doczekamy się czasów, gdzie pastor będzie myślał o służbie a nie o karierze i władze. Jakieś z górą czterdzieści lat temu, przyjechał do Krakowa stary adwentysta w USA i narzekał na młodych pastorów, którzy marzą o karierze w Kościele i mają cel dostać się do Generalnej Konferencji. A ja myślałem, że marzą, aby służyć Jezusowi a celem to zdobywanie ludzi do życia wiecznego. 4 stycznia 2019 roku Kraków 8. Wizyta Pastora Micyka w krakowskim zborze. Pastor uczy młodzież gry w karty w Domu Modlitwy.
GP Turcji odbedzie sie za: