Chrześcijańska niezależność - wolność Poznacie prawdę ... Sabatarianie Cechy kościoła i/lub zboru będącego w zależności i utrzymujący w zależności swoich poddanych/wiernych. 1. Brak sprecyzowanych praw i obowiązków wiernych 2. Brak niezależnej rady starszych członków 3. Brak niezależnego sądu kościelnego 4. Tajne posiedzenia Rad i Zarządów 5. Zakaz przeglądania ksiąg kościelnych/zborowych 6. Zakaz zabierania głosu w czasie nabożeństw i zebrań zborowych/kościelnych 7. Zarejestrowana działalność kościelna, jako korporacja z własnych numerem NIP i REGON 8. Unikanie opadatkowania 9. Wykluczanie członków kościoła/zboru bez pisemnego  podania przyczyn. 10. Propagowanie ekumenii bez konsultowania się z wiernymi 11.   Brak jednomyślności, głosowania na zasadzie większości a nie 100% 12.   501 (c) 3 = uzyskana licencja na działalność kościelną od rządu, czyli poszli apostołowie do Heroda aby zarejstrować chrześcijaństwo i dostawać pieniądze z kasy państwowej za nauczanie religii. 13. Kliki kościelne, nepotyzm i rządy rodzin kościelnych, czyli FARMA KOŚCIELNA.