„Tych, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby też inni się bali”.  Omówienie najnowszego numeru GŁOSU ADWENTU 3-4/2019 ARTYKUŁ REDAKCYJNY ks. Andrzej Siciński “ Nihil novi sub sole” Szkoda, że ks. Andrzej Siciński nie podał więcej informacji o kanale ProphesyAgainTV, która ma już 14, 6 mln wyświetleń. Takich nieprawdziwych informacji jest wiele a tym bardziej, jeśli cytujemy wiarygodne źródło TED. ProphesyAgainTV powołał się na TED, który ewidentnie wprowadził cały świat w błąd, podając, że spotkanie odbyło się w sobotę.  Ostre cięgi dostał za to PropphesyAgainTV a TED okazał się niewinny. Gdyby TED cytowało błędne informacje z ProphesyAgainTV, to ks. A. Siciński z pewnością ostro krytykowałby, ProphesyAgainTV, bo jest on zaliczany do „wrogów” oficjalnych adwentystów. W Polsce brakuje informacji w stylu, ProphesyAgainTV, gdyż wszystkie informacje muszą przejść przez cenzurę z ul. Foksal 8 a niezależne media nie są w Polsce, chyba z małymi wyjątkami. Ks. Andrzej Siciński w bardzo wyrafinowany sposób manipuluje informacjami i nie ujawnia swojego zaangażowania w łamanie szabatu.  „Niektórzy liderzy” polskiego Kościoła mieli uczestnictwem w tym świeckim spotkaniu pogwałcić święte godziny dnia Pańskiego. Udokumentowane łamanie szabatu polskich liderów: 1. Reformacja przemyślana na nowo – w sobotę sympozjum na PWTW Miejsce: Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – Collegium Joanneum „Reformacja przemyślana na nowo” to tytuł sympozjum naukowego, jakie w najbliższą sobotę 13 maja 2018 odbędzie się na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Nawiązuje ono do przypadającej w tym roku 500. Rocznicy Reformacji. Ważnym głosem podczas sympozjum będzie wykład historyka bp. dr. hab. Grzegorza Rysia pt. „Reforma – Reformacja – Kontrreformacja. 500 lat temu i dziś”. Problematykę związaną ze Wspólną deklaracją w sprawie nauki o usprawiedliwieniu – podpisaną w 1999 r. przez Kościoły zrzeszone w Światowej Federacji Luterańskiej oraz Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan przedstawi ks. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ z PWT Collegium Bobolanum. W programie sesji przewidziano także referat eksperta teologii ekumenicznej ks. dr. hab. Rajmunda Porady z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz dyskusję panelową pt. „Prawdziwa i fałszywa reforma Kościoła”. Wezmą w niej udział ks. dr Dariusz Chwastek – proboszcz ewangelicko-augsburskiej parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, pastor Andrzej Siciński z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, ks. dr Henryk Małecki z PWTW a zarazem proboszcz warszawskiej parafii św. Tomasza Apostoła oraz ks. dr hab. Rajmund Porada z Uniwersytetu Opolskiego. Debatę poprowadzi red. Grzegorz Polak. Sympozjum odbędzie się w siedzibie uczelni przy ul. Dewajtis 3 (wejście B) Rozpocznie się o godz. 10.15. Poprzedzi je Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem Wielkiego Kanclerza Papieskiego Wydziału Teologicznego kard. Kazimierza Nycza o godz. 9.00 w pobliskim kościele pokamedulskim bł. ks. Edwarda Detkensa na Bielanach. http://archwwa.pl/wydarzenia/reformacja-przemyslana-na-nowo-w-sobote-sympozjum-na-pwtw/ 2. Potrójny udział ks. A.Sicińskiego w Targach Książki w sobotę. 3. Udział w “Czarny Szabacie” gdzie ks. Andrzej Siciński brał udział w promocji Biblii Ekumeniczne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Adwentystyczny sobór (Generalna Konferencja) odbywający się co 5 lat zatwierdził poważne zmiany w zasadach wiary. Praktycznie 3 osoby decyduja w co i jak mają wierzyć adwentyści: Porównanie zasad wiary z roku 2010 i 2015 13 zasada wiary w roku 1910 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- W GŁOSIE ADWENTU jest napisane  "Pięć mitów o czasie końca" JIŘÍ MOSKALA a portal www.adwent.org poda w odpowiedzi "Pięć mitów krążących wśród adwentystów" 1. Pierwszy mit, to wiara, że adwentyści nie należą do ekumenii. 2. Drugi mit, to wiara, że adwentyści ( laikat ) mają jakieś prawa w kościele i/lub we zborze. 3. Trzeci mit, to wiara, że do adwentystów ( laikatu ) należą zbory i że są ich współwłaścicielami. 4. Czwarty mit, to wiara, że Słowo Boże czyli Biblia jest najwyższym autorytetem w Kościele i/lub we zborze. 5. Piąty mit, to wiara, że zasady wiary są niezmienne od czasu śmierci E.G.White, i że pastorowie ani delegaci na GC nic tam nie pozmieniali.  Kraków. 28 grudnia 2018 roku. Jarosław Woźniak uwaga: po opublikowaniu przez “Głos Adwentu” cz. 2 "Pięciu mitów o czasie końca" umieszczę kolejne pięć mitów krążących wśród adwentystów.