„Tych, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby też inni się bali”. Omówienie najnowszego numeru GŁOSU ADWENTU 9-10/2019 Kryzys doktrynalny W poprzednim numerze Głosu Adwentu 7-8/2019 dowiedzieliśmy się o kryzysie członkowskim a obecny numer 9-10/2019 podaje, że mamy kryzys doktrynalny. Na razie podano, że dotyczy to wiary w Trójcę Przenajświętszą. Takie kryzysy nie pojawiają się z dnia na dzień, lecz hierarchia adwentystyczna swoim nieprzemyślanym działaniem wyhodowała sobie kolejny problem. Kiedy w krakowskim zborze apelowałem, aby Rada Zboru i pastor Zenon Korosteński zahamował działania antytrynitarzy (adwentystów), to otrzymałem pismo od pastora Zenona Korosteńskiego, że maja oni układ z antytrynitarzami, że będą siedzieć cicho a oni (Rada Zboru) ich nie wykluczy. Nie siedzieli cicho, lecz pełną parą działali, że obecnie z 20% adwentystów krakowskich jest antytrynitarzami i kwalifikują się do wykluczenia. Mnie wierzącego w Trójcę Przenajświętszą wykluczono a odstępców trzyma się na liście zborowej. Oczywiście jest to dopiero początek kryzysu, bo wiara w Ducha Proroctwa i w Teraźniejszą Prawdę, też chwieje się wśród ‘adwentystów” na liście zborowej. Kiedy moja znajoma odwiedziła jeden z sąsiednich zborów małopolskich i wspomniała, że wierzy w Ducha Proroctwa, to od razu powiedziano jej: “Siostro, ty jesteś zwiedziona!!!”. Redaktor Naczelny ks. Andrzej Siciński pisze to, co nauczył się 35 lat temu. Zero postępu i ociężałość w słuchaniu i czytaniu - Hebr. 5,11. 600 słów nie rozwiąże problemu. Wiedziałby, że 1+1+1=3 lub 3=1 dotyczy tylko wielkości skończonych, i jest to matematyka na poziomie dziecka 5-cio letniego. Jeszcze do tego szumny tytuł “To nie jest zła matematyka”. To jest matematyka dla dzieci, którym potrzeba mleka. Dla wielkości nieskończonych, to zdanie nie ma żadnego znaczenia, tutaj część może być równa całości. Trzeba byłoby tutaj się poduczyć trochę. Polecam listę obowiązkowych lektur TUTAJ W czasie 45 lat bycia Adwentystą nie spotkałem adwentysty, który przeczytałby jakąś poważną książkę o Trójcy. Chyba to o czymś świadczy? Szkoła Sobotnia Tutaj kryzys zaczął się jakieś 10 lat temu, gdy prowadzący wręcz usypiali słuchaczy swoim przygotowaniem a osoby aktywne ze słuchaczy były wręcz uciszane, w stylu, “Ty już się wypowiedziałeś, więc dajmy innym wypowiedzieć się”, “Nie mówisz na temat” itp. Mnie osobiście to stresowało i przestałem przychodzić na pierwszą część. Kto usunął sprawozdawczość w Szkole Sobotniej? Na pewno jakiś pastor. Duch Reformacji - Teraźniejsza Prawda Wiadomo, że przez ekumeniczne kontakty hierarcha adwentystyczna stała się grabarzami Reformacji, zapominając o TERAŹNIEJSZEJ PRAWDZIE, gdzie jednym z elementów jest siódmym elementem jest “Wzbudzić na nowo ducha Reformacji”. Wspólne obchody Reformacji z przeciwnikami Reformacji i wydanie z nimi BIBLII EKUMENICZNEJ jest wręcz zaprzeczeniem TERAŹNIEJSZEJ PRAWDY i zdradą ducha Reformacji, przed czym ostrzegała E.G.White. Spotkania adwentystycznej hierarchii w Watykanie jest już budowaniem mostów do Babilonu. Nowe wydanie WIELKIEGO BOJU. Przeczytam, to napiszę recenzję. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------