Chrześcijańska niezależność - wolność Poznacie prawdę ... Sabatarianie Święć szabat jak nakazał Pan Bóg W historii: 1. Sabatarianie w Rosji - Suboticy 2. Obecnie w Polsce: 1. Adwentyści Dnia Siódmego Ruch Reformacyjny w Polsce - Ruda Śląska 2. Kościół Reformowany Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce - Poznań 3. Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego - Bielsko-Biała 4. Zbory Boże Chrześcijan Dnia Siódmego - Wodzisław Śląski 5. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce - Warszawa 6. Baptyści Dnia Sobotniego Na wskutek ekumenicznej działaności Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i krytyki tej działalności, z którą nie robiła sobie nic hierarchia adwentystyczna nastąpił rozłam w Kościele, dając pięć kościołów sabatarian.