Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania; ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, i Ja ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, Ja też zapomnę o twoich dzieciach.  Oz. 4,6 1. Idea Antychrysta w kulturze współczesnej - Stefan Ewertowski - Olsztyn 2010, - Biblioteka Wydziału Teologii Uniwesytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 57, stron 448 2. Trójjedyny, traktat o Bogu w Trójcy Świętej Jedynym -  Jan Szczurek - Kraków 2003 - Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej. stron 398. 3. Rewolucja ekumeniczna - Robert McFee Brown - Warszawa 1970 - Istytut Wydawniczy PAX - stron 416 4. Jezuici w historii kryzysu jednego sumienia - A.Tondi - 1961 - Książka i wiedza - stron 376 5. O kościele - Jan Hus - Lublin 2007 - Towarzystwo Naukowe KUL - stron 268 6. “Aby lud był jeden ...” Eklezjologia Jana Husa w traktacie De ecclesia - Krzysztof Moskal - Lublin 2003 - Towarzystwo Naukowe KUL - stron 312 7. Tożsamość proroka w świetle Jr 23,9-40 - Ks. Piotr Jaworski - Wydawnictwo KUL 2016 - stron 266 8. Ład i wykluczenie, Cluny i społeczność chrześcijańska wobec herezji, judaizmu i islamu (1000 - 1150) - Dominique Iogna-Prat - Wydawnictwo Benedyktów TYNIEC 2013 - stron 624 9. Teologia świątyni w ewangeli św. Marka - Mieczysław Mikołajczak - Poznań 2004 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Teologiczny Poznań - stron 256 10. Historya Reformacyi szesnastego wieku - dr J.H. Merle d’Aubigne - Reprint z roku 1886 Cieszyn - Nakładem  “Ewangelickiego towarzystwa oświaty ludowej”  - tom 1-3. stron 912 11. Droga do Chystusa - Ellen G. White - Warszawa 1991 - Wydawnictwo ZNAKI CZASU - stron 124 12. The Secret Terrorist - Bill Hughes - USA - stron 151, link do książki:  The Secret Terrorist 13. Owoce wilków pdf. Czy korzystajac z Pisma jesteś w stanie rozróżnić pomiędzy wilkiem a pasterzem? Może wydawać się to absurdalnym pytaniem, czy jednak zbadałeś Pismo, by prowadziło cię ono i w tej kwestii? W tym studium przyjrzymy sie owocom i cechom charakterystycznym wilka, najemnika oraz Dobrego Pasterza. stron 6. POBIERZ 14. Eschatologia trynitarna - Izabella Smentek - Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 2012. Reflekscja nad teologią trynitarną, swoiste wyzanie , by na nowo przemyśleć przyszłość i nadzieję jednostki i wspólnoty ludzkiej, włączone w relacje interpersonalne z Osobami Boskimi. Eschatologia ujęta z punktu widzenia trynitarnego. Tajemnica życia wiecznego jako uczestnictwa w życiu Boga Trójosobowego. stron 272