Izaj.58,1: Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy! (2) Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga, domagają się ode mnie sprawiedliwych praw, pragną zbliżenia się do Boga 1. Zjazd Pathfinders w Wielkiej Brytanii. W dniach  od 30 lipca do 5 sierpni roku 2019, Trans-European Division(TED) Camporee to zjazd  Pathfinders’ów ( harcerze adwentystyczni)  z 22 krajów, w TED wraz z dodatkowymi grupami z Izraela, Francji, Rosji i Tanzanii. Ordynacja kobiet (pastorki chrzczące) i chrzty dzieci znowu wróciły do łaski. Oceń to sam. AAI donosi m.in.: “W swoim ostatnim kazaniu Melissa Myklebust podkreśliła, że ​hasło Camporee, “Exodusu”, będzie trwało dalej, gdy harcerze będą wracali do swoich domów. – Tak jak Izrael opuścił Egipt dla Ziemi Obiecanej, dziś mamy obietnicę rychłego powrotu Jezusa i nasz obiecany exodus do nieba – podkreśliła Mykebust.” czytaj więcej na adwent.pl Moja uwaga: Eksodus do nieba? Nie ma żadnego Exodusu z Egiptu czy też do nieba, jest na teraz hasło: Ludu mój wyjdź z Babilonu, abys nie był uczestnikiem jego grzechów. ( Obj.14). AAI oczywiście nie podała widomości o chrzcie w wykonaniu kobiet ordynowanych tzw. pastorki czy też chrzcie dzieci. Taka cenzura z ul. Foksal 8. Więcej zdjęć możesz zobaczyć na facebook.u  PATRZ