Izaj.58,1: Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy! (2) Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga, domagają się ode mnie sprawiedliwych praw, pragną zbliżenia się do Boga 7. Dzień 29 września 2018 roku był dla zboru w Gorlicach dniem wyjątkowym. Jednocześnie miało miejsce poświęcenie nowego Domu Modlitwy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz uroczystość ordynacji kaznodziejskiej pastora Stanisława Rabczaka. Nowo ordynowany pastor otrzymał z rąk Pastora Edwarda Parma BIBLIĘ EKUMENICZNĄ, na nową drogę konsekrowania. Na uroczystości była prawie cała hierarchia adwentystyczna z Pastorem Ryszardem Jankowskim. Źródło: https://maranatha.pl/otwarcie-nowego- domu-modlitwy-w-gorlicach/ Mój komentarz: Jest to pierwszy poważny incydent a karierze Pastora Ryszarda Jankowskiego, jako Przewodniczącego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w PR. Pastor R. Jankowski oficjalnie zaakceptował fałszywą Biblię Ekumeniczną a mój LIST OTWARTY został zlekceważony. Nie udało mi się obronić prawdziwej biblii, o którą już walczył Marcin Luter i tym samym to, o co walczyła Reformacja. Kontrreformacja triumfuje a Reformacja została pogrzebana przez protestanckich grabarzy. Co Kontrreformacja nie zniszczyła przy pomocy ognia, miecza i inkwizycji, biblii Marcina Lutra, to sami protestanci zniszczyli ją, a w tym też pomogła im hierarchia adwentystyczna, przyłączając się do Ekumenii protestancko-katolickiej. Jest to bardzo smutne, płaczemy i bolejemy nad tym, lecz proroctwo musi się wypełnić. Obraz Bestii ma być zbudowany. 6. W dniach 28 sierpnia – 1 września 2018 miała miejsce Konferencja Pastorów Wydziału Transeuropejskiego pod hasłem REACH EUROPE. Wykłady, kazania, śpiewy i prezentacie, aby pastorowie na czele ze swoimi owieczkami zdobyły Europę dla Jezusa. I tak będzie, co pięć lat. Rzeczywistość wygląda całkiem inaczej. Jedynie pastor Ian Sweeney, przewodniczący Kościoła Adwentystów w Wielkiej Brytanii poruszył tę smutną rzeczywistość, która powoduje dekadencję. Pastor Ian poruszył tylko dwa tematy, hipokryzja w kościele i brak zainteresowania się owieczkami. Oczywiście, jak zawsze polski AAI sprytnie ocenzurował jego wypowiedź do dwóch zdań. Liczby nie kłamią. Może w końcu szczerze porozmawiamy na ten temat, tak jak biblia nas uczy i zaczniemy stosować nauki Jezusa. 5. Zbyt duża centralizacja w Kościele ADS zaczyna być poważnym problemem. E.G.White na G.C. w 1901 roku "mówiła o potrzebie całkowitej odbudowy struktury kościelnej, aby wyeliminujcie "królewską władzę" - w GK, kościołach narodowych i organizacjach pomocniczych, i należy przywrócić jedność. Duńska i Czesko-Słowacka Unia wystosowała specjalny protest w tej sprawie.coś robi Administracja kościelna, pastorowie, Zarządy i Rady Kościoła zapomniały, że władza należy do niebios, a ich zadaniem jest służyć a nie rządzić. W polskim kościele jest to poważy problem, który ewaluuje do klerykalizacji kościoła, czyli tworzenie OBRAZU BESTII. żródło informacji: PROBLEM  DANIA  CZESKO-SŁOWACKA UNIA 4. Todd Leonard, senior pastor z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w the Glendale City Church in Glendale, w Kalifornii, USA, zaprosił muzułman, Żydów i innych chrześcijan do wygłoszenia wykładu p.t. Wiara Abrahama, jako nadzieja na zbawienia. Wykłady potrwają cały październik 2018 a pierwszym mówcą będzie Imam Sayed Moustafa al- Qazwini z the Islamic Educational Center Orange County. Ciekawe czy wyznawcy STRAŻNICY też będą indoktrynowali adwentystów w ich zborach adwentystycznych w programie ekumenicznym. Taka wyższa forma NOCY ŚWIĄTYŃ.  Kto to wymyślił, aby niewierni głosili swoje prawdy w Świątyni Bożej?  Źródło informacji: KLIKNIJ TUTAJ 3. Co łączy w Krakowie muzułman, metodystów, Żydów, adwentystów, zielonoświątkowców, ewangelików metodystycznych, Mormonów, buddystów, buddystów tybetańskich, luteran, bahaitów? NOC ŚWIĄTYŃ dnia 22 września 2018 roku.  Krakowianie będą mieli okazję odwiedzić różne miejsca kultu, poznając ich doktryny, ludzi i zwyczaje. Może się gdzieś zapiszą. Pikanterii tej akcji dodaje ORGANIZACJA KOORDYNUJĄCA –Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa propagująca m.in. Grupę rozwojową dla osób LGTBQIA. Patronat honorowy to: Polska Rada Ekumeniczna. Co są w stanie zrobić wierzący, z kim współpracować i wejść w przyjaźń, aby zapełnić swoje miejsca kultu?  Jak to ktoś mądry powiedział: Jest to zdobywanie dusz dla Chrystusa bez względu na cenę! Data: 12 września 2018 - Kraków - Jarosław Woźniak 2. W dniach 28 sierpnia – 2 września 2018, odbyła się Konferencja Pastorów Wydziału Transeuropejskiego. Tym razem spotkanie odbyło się w stolicy Serbii, Belgradzie. Konferencja odbywa się raz na pięć lat i przeznaczona jest dla pastorów, pracowników biblijnych, dyrektorów sekretariatów oraz towarzyszących im małżonkom. Spotkanie dla około 1200 liderów Kościoła ma na celu szkolenia, wymianę doświadczeń i wzmocnienie wzajemnych relacji w służbie dla drugiego człowieka. Jak zawsze mało można dowiedzieć się ze strony Adwentystycznej Agencji Informacyjnej trochę więcej z TED. Unikanie historii powojennej węgierskich adwentystów nie wychodzi nam na dobre. Według mnie najciekawszym wystąpieniem na konferencji było wystąpienie Pastora Ian Sweeney, President of the British Union Conference (BUC) bardzo podobnego do aktora Wesley Snipes.  Poruszył temat, dlaczego tak dużo adwentystów opuszcza kościół. Chociaż poruszył tylko dwa powody: hipokryzja w kościele i brak przyjaciół we zborze. Posłuchaj wystąpienia Pastora od 48min30sek  WYSTĄPIENIE Na Annual Council 2016 General Conference przedstawiono prezentację o powodach opuszczanie kościoła. Od roku 1965 do 2013 do kościoła przyszło 34.385.004 osób, z czego 13.737.025 (lub więcej) opuściło kościół, co daje 39.95% mniej. Czyli na 10 osób 4 osoby odchodzą. Do tego trzeba byłoby dorzucić, dyktatorską postawę pastora i Rady Zboru. Czytaj więcej  Prezentacja Nr 1    Prezentacja Nr 2 Jest to oczywiście wstydliwy temat, lecz w końcu Zarząd Kościoła powinien wspólnie z laikatem zająć się tym tematem i nauczyć pastorów i Rady Zboru, co to znaczy służba i jak powstrzymać eksodus z kościoła. Czeka nas tutaj ciężka praca. Szczególnie, jak żyć w upadającym kościele. data 12 września 2018 - Kraków - Jarosław Woźniak 1. 100.000 Kłamstw W najnowszym wydaniu “Życie ma Sens” 2018 Wydawnictwo ZNAKI CZASU uparcie jest promowana fałszywa BIBLIA EKUMENICZNA a zarazem sfałszowany dekalog. W artykule PRAWO WOLNOŚCI opr. Olgierd Danielewicz w oparciu o książkę Loron Wade DEKALOG jest fałszywa wersja IV przykazania, w której ręka ludzka dopisała słowo “dla”, a Pastor Jarosław Dzięgielewski podpisał się jako Przewodniczący Kościoła. Mimo, że oryginalnej wersji tej książki jest “the seventh day is a sabbath of the Lord your God”. Amerykańscy tłumacze zastąpili w NIV ( tłumaczenia jak Biblia Ekumeniczna) słowo “of” na “to”, co całkowicie zmieniło sens szabatu. Koniecznie obejrzyj film DROGA DO BABILONU czyli jak wyprodukowano rękopisy wg których tłumaczono BIBLIĘ EKUMENICZNĄ ( tzw. Tekst Krytyczny) Wpływ biblii tłumaczonej wg Tekstu Krytycznego na dokrynę adwentystyczną. Czytaj w the Greatest Conspiracy, Satan’s Warfare Against the Three Angel’s Messages The Twentith Century. Hierarchia adwentystyczna powinna dbać o czystość Słowa Bożego i staranność tłumaczenia a tak mamy: dopisane słowo “dla” do Boskiego dekalogu niestaranne tłumaczenie z oryginalnej książki LINK DO KSIĄŻKI ANGIELSKIEJ A pod tym wszystkim podpisali się: Andrzej Siciński, Mirosław Karauda, Mirosław Harasim. data: 12 września 2018 roku Kraków - Jarosław Woźniak