1. Pamietaj o Lucille Byard. Adwentyści nie chcieli sie zaopiekować Lucille Byard w Washington Adventist Hospital, gdyż była czarna. Miała ciężki stan zapalenia płuc. Lucille Byard była długoletnia adwenttystka z Brooklynu w Nowym Jorku. Miała nieodowiedni kolor skóry, nawet dla adwentystów. Mąż zabrał ją do szpitala Freedman's Hospital na Howard University. Lekarze z Freedman byli przerażeni, widząc ją w tak słabym stanie - od siostrzanej placówki medycznej. Personel medyczny próbował mężnie, by ją uratować, ale bezskutecznie. Podnieśli ręce z rozpaczą, gdy oddychała ostatni raz. Gdyby tylko mieli więcej czasu. Jazda taksówką, ekspozycja i wynikające z tego oczekiwanie były zbyt duże. czytaj więcej 2. Pamiętaj o William Elis Foy(1818-1983) czarnoskóry wyszkolony kaznodzieja przez millerystów, który otrzymał dwie wizje w 1842 roku oraz trzecią i czwartą w 1844.   Nastoletnia Ellen Gould Harmon (White) poszła posłuchać, jak Foy relacjonuje swoje wizje kilka razy w jej rodzinnym mieście Portland w stanie Maine, później stwierdzając, że "to było niezwykłe świadectwo, które nosił". Po Wielkim Rozczarowaniu Foy spędził cztery dekady w aktywnej służbie kaznodziejskiej. The Christian Experience of William E. Foy, 24 stronicowa publikacja Historia Williams E. Foy 3. Pamiętaj o Ernie Knoll  Od wiosny 2005 r. Ernie Knoll otrzymuje od Boga widzenia o Ludzie Bożym w spełnieniu się Joela 2: 28 i Dziejów Apostolskich 2:17. Pastor Knoll był członkiem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego przez ponad 50 lat, dopóki nie został wykluczony za dzielenie się swoimi wizjami. Wizje obejmowały wydarzenia czasów końca, niebo i nową ziemię. Pojawiły się przesłania do ożywienia i pokuty. Pastor Knoll wykazał, że większość przywódców adwentystów dnia siódmego już nie podkreśla znaczenia Biblii i Ducha proroctwa, ani nie przygotowuje ludzi do wydarzeń ostatnich dni i powrotu Chrystusa. W przesłaniach, które pastor Knoll otrzymał zostały albo całkowicie zignorowane, albo odrzucone, tak jak w poprzednich pokoleniach, szczególnie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, w tym w kierownictwie Kościoła na wszystkich szczeblach. Jest to bardzo niepokojące z wypełnieniem Objawienia 3: 17, w opisie Laodycei, która jest bogata i powiększa dobra doczesne i niczego nie potrzebuje. Jest także w bezpośredniej opozycji do biblijnego napomnienia z 1 Tesaloniczan 5: 19-20, który mówi, aby "nie gasić Ducha" i "proroctw nie lekceważcie". Filipian 2: 12-13 radzi, aby "z bojaźnią i drżeniem zbawienie swoje sprawować”. Ponadto 2 Tymoteusza 2: 15 nakazuje, abyśmy się „stali przed Bogiem, jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo Boże”, a nie uzależniać swoje zbawienie od opinii innych ludzi. strona internetowa the For My People Ministry Wykłady Ernie Knoll OGLĄDAJ NA YOUTUBE    tłumaczenie na j.polski można włączyć   Polecana książka w j. angielskim POSTĘPUJĄCY KOMPROMIS  Joe Crews   CZYTAJ    4. Pamiętaj o nocy św. Barłomieja  zwana również krwawym weselem paryskim – potoczne określenie rzezi hugenotów (francuskich ewangelików reformowanych) w Paryżu, która miała miejsce w nocy z 23 na 24 sierpnia 1572. Zorganizowali go francuscy katolicy namipulowani przez hierarchów katolickich. W sumie zamordowano 70.000 hugenotów w tym kobiety i dzieci. Prawdziwi wyznawcy Boga, Stwórcy niebios i ziemi, szykują się na nową “Noc św. Bartłomieja” którą ma im zgotować Wielki Babilon, Bestia i Fałszywy Prorok. 5. Pamiętaj o dwóch rosyjskich chłopach Vasily Kirillovich Syutayev ( Sutaev) i Timofei Mikhailovich Bondarev (3 kwiecień 1820-3 listopad 1898), o których powiedział Lew Tołstoj: "W całym moim życiu, było tylko dwóch Rosjan, myślących ludzi, którzy wpłynęli bardzo na moją moralność, wzbogacając moje myślenie, i rozjaśniając mi widok tego świata. Ci ludzie nie byli rosyjskimi poetami, naukowcami czy też kaznodziejami, ale znaczące jest to, że żyją oni obecnie i spędzili całe swoje życie pracując na ziemi - są to chłopi Syutayev i Bondarev."( What Then Must We Do? - Leo Tolstoy p.45). Jest tutaj opisana rozmowa Lwa Tołstoja z Syutajevem, która istotnie wpłynęła, na myślenie Tołstoja, z czego powstała dość pokaźna literatura.  Obaj chłopi należeli do Subbotników (Sabatystów - Sabbatarian). Bardzo ciekawa książka opisująca życie religijne Lwa Tołstoja "Lew kontra Święty". Tocząca się wojna między duchowieństwem a klerem trwa od wieków, i nic nie wskazuje a kler unał jakiekolwiek prawa laikatu. Kiedy Lew Tołstoj widział takie procesja jak w Kursku, to nic dziwnego, że czuł wielką awersję do tego, co robi duchowieństwo prawosławne, katolickie czy też protestanckie, i poszukiwał chrześcijaństwa takiego jak założyli go Chrystus i apostołowie, w czym pomogli mu prości ludzie, Subbotnicy.         Procesja w Kursku (1880-1883) - malarz rosyjski Ilja Repin Malarz rosyjski Ilya Repin - Portret Vasily Kirillovich Syutayev (Sekciarz) rok 1882. Orginalny tytuł:  Портрет Василия Кирилловича Сютаева  patrz ,