1. Jedna z najlepszych stron adwentystycznych adwentysci.waw.pl została przehandlowana w katolicką stronę promującą światynie rzymsko-katolickie pod hasłem “adwentyści.waw.pl”. PATRZ  Jak do tego doszło? Rozmowa z przedstawicielem: Adwentyści Dnia Siódmego - Warszawa Centrum Czat z przedstawicielem na facebook’u Adwentyści Dnia Siódmego - Warszawa Centrum, Tomasz Dutkowski, dnia 27 sierpnia 2019 roku: JAROSŁAW Woźniak:  Proszę o informacje: jak to się stało, że strona adwentyści warszawa została przejęta przez katolicką organizację? http://www.adwentysci.waw.pl/ Adwentyści Dnia Siódmego - Warszawa Centrum:   Ciekawe. Ten adres który Pan podał nie był przez nas wykorzystywany od wielu lat. Strona zakończyła swoją działalność pod tym adresem. Zakładam, że własność domeny wygasła, a nikt jej nie przedłużył. Niestety ale właścicielem domeny była osoba prywatna, a nie Kościół i mamy teraz to co mamy... Adwentyści Dnia Siódmego - Warszawa Centrum:  Dzięki za informację zobaczymy co da się z tym zrobić..  JAROSŁAW Woźniak:  Proszę się przedstawić  Adwentyści Dnia Siódmego - Warszawa Centrum:    Tomasz Dutkowski  JAROSŁAW Woźniak: Dziękuję. Będę oczekiwał dalszych informacji. Pozdrawiam ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Uwaga moja: 225 stron prowadzonych od marca  2007 roku zostało wrzuconych po prostu do kosza. Z przyjemnością ogłoszę odzyskanie strony i powrót wszystkich wiadomości, lecz na razie mamy skandal. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola.  A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. 2 List do Tesaloniczan 2 NOC ŚWIĄTYŃ 21 WRZEŚNIA 2019 KRAKÓW Miejmy nadzieję, że adwentyści zamienili Dom Modlitwy na światynię tylko na jedną noc, bo wg ich doktryny jest tylko jedna świątynia i to w niebie, a pozostałe świątynie na ziemi nie mają nic wspólnego ze świątynią. Dodatkowo program jest wspierany przez ekumenizm, organizacje wspierające Marsze Równości, islam, wspólne modlitwy o pokój. W sumie 7 religii, 27 wyznań, 50+ kościołów, czyli taki religijny stół szwedzki. TYLKO WYBIERAĆ !!!