Izaj. 58,1: Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy! Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga, domagają się ode mnie sprawiedliwych praw, pragną zbliżenia się do Boga...  Omówienie najnowszego numeru GŁOSU ADWENTU 1-2/2019 ARTYKUŁ: EKUMENICZNIE OSTROŻNI Adwentyści i ekumenizm - rozmowa z pastorem Andrzejem Sicińskim 1. Ekumenicznie ostrożni.  Szkoda, że Pastor Andrzej Siciński odgrzewa swoją rozmowę z ekumenia.pl i nie podaje nic nowego, a nawet ukrywa przed laikatem niewygodne fakty swojej ekumenicznej działalności.  Wystarczy wpisać w google.com "Pastor Andrzej Siciński Ekumenia" a zobaczysz Pastora aktywność ekumeniczną. 2. Kłamstwa ekumeniczne adwentystów. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP należy do Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) nie, jako jeden z siedmiu kościołów członkowskich, lecz jako członek stowarzyszony. Wejście do PRE zawdzięcza Towarzystwu Biblijnemu, którego członkiem jest od roku 1993. Przewodniczącym Kościoła był wówczas Pastor Władysław Polok. W sumie dwanaście podmiotów jest stowarzyszonych z PRE poprzez Towarzystwo Biblijne w Polsce. Dwanaście członków Towarzystwa Biblijnego, w tym i Kościół Adwentystów zatwierdziło statut, w którym II. CEL DZIAŁALNOŚCI I ZASADY REALIZACJI, § 7, 2) Towarzystwo realizuje swoje cele przez: punkt  3. Organizowanie nabożeństw ekumenicznych, nabożeństw biblijnych i spotkań o charakterze modlitewnym; propagowanie ducha ekumenizmu, pojednania i szerzenia chrześcijańskiej współpracy i współdziałania w duchu Ewangelii; punkt 8) członkostwo w krajowych i międzynarodowych organizacjach wyznaniowych i międzywyznaniowych oraz utrzymywanie kontaktów zagranicznych w sprawach związanych z realizacją swoich celów; STATUT Pytania:, Dlaczego Zarząd Kościoła ciągnie to ekumeniczne szaleństwo? Czy Zarząd Kościoła otrzymał pozwolenie od jakiegoś Zjazdu Kościoła na ekumeniczną działalność?  Jaka jest skala zakulisowej ekumenicznej działalności adwentystów? 3. Organizowanie nabożeństw ekumenicznych.  Wystarczy w google.com wpisać " nabożeństwa ekumeniczne adwentyści", aby zobaczyć skalę tego zjawiska wśród adwentystów. ARTYKUŁ: Za kulisami dialogu katolicko-adwentystycznego. Andrzej Siciński Definicja słowa kulisy:, jeśli coś dzieje się za kulisami, jest sterowane zza kulis, to dzieje się bez wiedzy ogółu, jest sterowane przez tajemnicze grupy. kulisy to dekoracje w formie ścianki lub kotary zamykające scenę teatralną z przodu lub z boku i jednocześnie tworzące przejścia dla aktorów; kulisy to część teatru znajdująca się za sceną, niewidoczna dla publiczności; Tajemnicza grupa adwentystów urządziła laikatowi przedstawienie p.t. "Ekumenia", gdzie laikat oglądał to, co pozwolono mu zobaczyć, a za kulisami, odbywało się prawdziwe przedstawienie, niewidoczne dla laikatu. Wszyscy protestujący są wypraszani z tego adwentystycznego teatru. Obsada tych kulis: wg. Encyklopedii Ekumenizmu w Polsce (1964-2014): ks. prof. dr hab. Zachariasz Łyko,  ks. mgr Andrzej Siciński i ks. dr hab. Bernard Koziróg ks. mgr Władysław Polok (przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego) ks. lic. Jan Krysta (przewodniczący diecezji południowej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego) ks. Jan Pollok. ks. lic. Roman Chalupka,  ks. mgr Ryszard Jankowski ks. Paweł Lazar ks. Jarosław Dzięgielewski przewodniczący GK Robert Folkenberg przewodniczący TED Jan Paulsen pastor Bert B. Beach z Departamentu Spraw Publicznych i Wolności Religijnej Generalnej Konferencji (GK) pastor Rajmund Dąbrowski Wydziału Transeuropejskiego (TED). Nie będę omawiał tych ujawnionych nam częściowych kulisów rozmów, gdyż o dziwo nie ma zapisów, a czytanie tego artykułu przyprawia o "wzdychanie i jęczenie nad obrzydliwościami popełnionymi w" kościele. Kilka pytań: 1. Dlaczego są to "kulisy katolicko -adwentystyczne" zamiast "kulisy adwentystyczno-katolickie"? Kto nie wie, jaka jest tutaj różnica, to jego sprawa? 2. Katolicy obiecali nie używać słowa "sekta", lecz co obiecali katolikom hierarchia adwentystyczna? Nie ma nic za darmo. 3. Czy hierarchia adwentystyczna udając się do Babilonu, nie popełniła grzechu, gdyż Babilon jest "nieuleczalnie chory"? Deklaracja katolicka "Dominus Jesus" Kongregacji do Spraw Wiary w Watykanie z 6 sierpnia 2000 roku po ośmiu miesiącach podaje: "Natomiast Wspólnoty kościelne, które nie zachowały prawomocnego Episkopatu oraz właściwej i całkowitej rzeczywistości eucharystycznego misterium, nie są Kościołami w ścisłym sensie; jednak ochrzczeni w tych wspólnotach są przez chrzest wszczepieni w Chrystusa i dlatego są w pewnej wspólnocie, choć niedoskonałej z Kościołem". ARTYKUŁ: ERAZM Z ROTTERDAMU i jego Novum Instrumentum omne oraz textus receptur - Adam Grześkowiak Artykuł Pana Adama Grześkowiaka jest dość pogmatwany, i już sam tytuł zawiera 5 słów łacińskich, które większość adwentystów nie wie, co oznacza. Dla mnie jest to totalny atak na Reformację Marcina Lutra i poniżenie jego tłumaczenie biblii na podstawie tekstów Erazma z Rotterdamu. To nie jest już teoria spiskowa, lecz spisek, aby odejść od Reformacji Marcina Lutra. Nie będę się tutaj rozwodził nad krytyką tego artykułu, tylko polecam dwa filmy:  Most do Babilonu cz.1   Most do Babilonu cz.2      bonus ekumeniczny: Most do Babilonu cz. 3          Wnioski niech czytelnik czy też widz wysunie sam.   Walka o Biblię  Walka o Biblię Walter Veight Kraków. 24 grudnia 2018 roku  Jarosław Woźniak ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- W GŁOSIE ADWENTU jest napisane  "Pięć mitów o czasie końca" JIŘÍ MOSKALA a portal www.adwent.org poda w odpowiedzi "Pięć mitów krążących wśród adwentystów" 1. Pierwszy mit, to wiara, że adwentyści nie należą do ekumenii. 2. Drugi mit, to wiara, że adwentyści ( laikat ) mają jakieś prawa w kościele i/lub we zborze. 3. Trzeci mit, to wiara, że do adwentystów ( laikatu ) należą zbory i że są ich współwłaścicielami. 4. Czwarty mit, to wiara, że Słowo Boże czyli Biblia jest najwyższym autorytetem w Kościele i/lub we zborze. 5. Piąty mit, to wiara, że zasady wiary są niezmienne od czasu śmierci E.G.White, i że pastorowie ani delegaci na GC nic tam nie pozmieniali.  Kraków. 28 grudnia 2018 roku. Jarosław Woźniak uwaga: po opublikowaniu przez “Głos Adwentu” cz. 2 "Pięciu mitów o czasie końca" umieszczę kolejne pięć mitów krążących wśród adwentystów.