Chrześcijańska niezależność - wolność Poznacie prawdę ... Sabatarianie Pamiętaj o dwóch rosyjskich chłopach Syutayev ( Sutaev) i Timofei Mikhailovich Bondarev (3 kwiecień 1820-3 listopad 1898), o których powiedział Lew Tołstoj: "W całym moim życiu, było tylko dwóch Rosjan, myślących ludzi, którzy wpłynęli bardzo na moją moralność, wzbogacając moje myślenie, i rozjaśniając mi widok tego świata. Ci ludzie nie byli rosyjskimi poetami, naukowcami czy też kaznodziejami, ale znaczące jest to, że żyją oni obecnie i spędzili całe swoje życie pracując na ziemi - są to chłopi Syutayev i Bondarev."( What Then Must We Do? - Leo Tolstoy p.45). Jest tutaj opisana rozmowa Lwa Tołstoja z Syutajevem, która istotnie wpłynęła, na myślenie Tołstoja, z czego powstała dość pokaźna literatura.  Obaj chłopi należeli do Subbotników (Sabatystów - Sabbatarian). Bardzo ciekawa książka opisująca życie religijne Lwa Tołstoja "Lew kontra Święty". Tocząca się wojna między duchowieństwem a klerem trwa od wieków, i nic nie wskazuje, że kler unał jakiekolwiek prawa laikatu. Portret Vasily Kirillovich Syutayev malarz Ilya Repin "Sekciarz" (1882). Syutajev był chłopem, o którym Lew Tołstoj pisał, że miał on największy wpływ na jego sposób myślenia. Vasyl Syutajev była sobbotnikiem czyli sabatarianinem. Carska Rosja, w osobie moskiewskiego generał-gubernatowa Dołgorukij przeprowadziła specjalne śledztwo na okoliczność zamieszkania u Lwa Tołstoja sekciarza Vasyla Syutajeva.