„Tych, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby też inni się bali”.  Omówienie najnowszego numeru GŁOSU ADWENTU 5-6/2019 Obecna publikacja GŁOSU ADWENTU dochodzi do dna chrześcijańskiego dziennikarstwa. Osoby wychowane na “Słudze Zboru” (poprzedniczka “Głosu Adwentu” będą wiedziały o czym piszę, pozostałe odsyłam do różnych archiw, gdzie są przechowywane stare egzemplarze. Proszę szukać poniżej roku 1980.). Na wysokim poziomie artykuły adwentystyczne są w Polsce gatunkiem wymierającym, czy też już wymarłym. Pozostaje nam wspierać się niezależnym dziennikarstwem adwentystycznym i ortodoksyjnym protestantyzmem, opartym na XVI wieczej Reformacji oraz wysoką jakością opracowaniami teologiczno- biblijnymi rzymsko-katolickimi. Przykłady: 1. Recepta, jak stać się prawdziwym misjonarzem? Tęsknię za takim doświadczeniem dla całego naszego Kościoła w Polsce. Jestem za prawdziwym ożywieniem dokonanym przez Ducha Świętego. Może dzisiaj nie jesteś bardzo zaangażowany w sprawy Kościoła, a może nawet jesteś duchowo martwy, zajęty tylko swoimi sprawami, ale gdy pozwolisz Duchowi Świętemu ogrzać twoje serce Bożą miłością, doświadczysz niezwykłej przemiany. Będziesz zmieniał otaczający cię świat. Staniesz się prawdziwym misjonarzem. Ryszard Jankowski (str.2) Moja uwaga: Problem hierarchii adwentystycznej polega na tym, że oni wiedzą najlepiej i osądzają najtrafniej, a laikat ma/musi wykonywać ich “rozkazy” i akceptować ich sądy. Jeżeli masz własny sąd, własny plan, taka inicjatywa oddolna czy też zadajesz pytania, to masz problemy, które skończą sie wykluczeniem z Kościoła. Hierarchia potrzebuje tylko klakierów i darczyńców. Przykład: w jednym zborze grupa laicka chciała wspólnie studiować po nabożeństwie sobotnim Pismo Święte i zjeść wspólny posiłek. Pastor i Rada Zboru nie zgodziła się, bo nie mają tyle osób, aby kontrolowały te spotkania, i zachodziła wg Rady Zboru obawa o kradzież własności zborowej, “nie posiadamy kościelnego, któryby pilnował własności zborowej w czasie takich spotkań”. Według prawa, hierarchia tak to zrobiła, że wszelkie nieruchomości należą do Przewodniczącego i Sekretarza Kościoła i oni dysponują tą własnością. Na przykład, kamienica adwentystyczna przy ul. Lubelskiej 25 w Krakowie nie należy do zboru krakowskiego, lecz do Przewodniczącego i Sekretarza Kościoła i oni dysponują tą własnością łącznie z korzyściami finansowymi. Zbór krakowski musi płacić Przewodniczącemu i Sekretarzarzowi Kościoła czynsz za użytkowanie ich własności. Na sąsiedniej ulicy Długiej jest Kościół Metodystyczny, który ma kamienicę a na dole jest kaplica. Cała ta nieruchomość jest własnością Kościoła Metodystycznego w Krakowie. 2. Kościół Glokalny. Stajemy się glokalnym (globalno-lokalnym), różnorodnym Kościołem. Potrzeba nam otwartej dyskusji o tej różnorodności, rzeczach ważnych i mniej ważnych w naszej wierze i praktyce, negocjowalnych i nienegocjowalnych — żeby móc wypełnić naszą misję do końca. RAAFAT KAMAL (str.4) Moja uwaga: Intelektualny bełkot o kościele i redefinicja wspólnoty. Przecież trzeba coś powiedzieć nowego jak na przykład: silosizacja w kościele. Oczywiście należy rozumieć słowa “otwarta dyskusja”, jako otwarta dla hierarchii a zamknieta dla laikatu. Laikat u adwentystów nie ma żadnych praw. 3. Dialog katolicko-protestancki: Dlatego pod przewodem wielce błogosławionego papieża Jana XXIII my, sukcesorzy apostołów, zebraliśmy się tutaj, połączeni we wspólnej modlitwie z Maryją, Matką Jezusa, tworząc jedno apostolskie ciało, którego głową jest następca Piotra”. Tak więc Chrystus przyznał Kościołowi rzymskokatolickiemu „sukcesję apostolską” z Piotrem jako jego głową, a zatem jego celem powinno być doprowadzenie do globalnej jedności Kościołów, jedności wszystkich religii i jedności całej ludzkości. RADIŠA ANTIĆ (str.31) Moja uwaga: skala dialogu katolicko-protestanckiego (protestanci to też adwentyści) jest ogromna i tocząca się od dziesięcioleci. Adwentyści już dawno podali rękę Watykanowi. PATRZ Każdy adwentysta, który podniesie rękę na ten dialog adwentystyczno-katolicki będzie wykluczony ze wspólnoty. (n.b.w. let him be accursed) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------