Chrześcijańska niezależność - wolność Poznacie prawdę ... Sabatarianie Różne nietrafione wypowiedzi teologów. John Owen (ur. 1616, zm. 1683) – największy reformator XVII w., „książę purytan”, doktor teologii, pastor, wicekanclerz Uniwersytetu w Oksfordzie, kapelan Olivera Cromwella, zwolennik tolerancji religijnej wobec protestanckich dysydentów. Uwagi do cytatu: 1. Objawienie Boże nie jest ograniczone do Pisma Świętego, co można już wyczytać w samym Piśmie Świętym. Melchizedek i mędrcy ze wschodu są jednym z wielu przypadków. 2. "Jasne zasady" wymagają też wysiłku, a duże drzewo genealogiczne chrześcijaństwa samo w sobie już świadczy, że ta jasność jest czasami ciemnością. 3. Kanon Pisma Świętego zamknęli ludzie a nie Pan Bóg, więc On decyduje o tym. 4. Nowe objawienia są przewidziane w Piśmie Świętym w działaniu Ducha Proroctwa -     Joel 3, 1-4 5. Sam Pan Jezus mówi o fałszywych prorokach, fałszywych apostołach i synagodze Szatana, więc i prawdziwi prorocy pojawią się w naszych czasach jak np. E.G. White i Ernie Knoll  6.Różnorodność sposobów działania Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, nie powinna by ograniczona przez ludzkie sposoby interpretowania Słowa Boga, bo możemy się mylić, co nie raz przydarzało sie teologom, i tym z różnych gałęzi chrześcijaństwa, co oczywiście nie wyklucza ich kanoniczności części ich wypowiedzi.  Heiko Augustinus Oberman (1930-2001) of the Netherlands Reformed Church taught at Harvard Theological Seminary, the Institute of Reformation History at Tubingen University and at Arizona University. Publications: Forerunners of the Reformation, 1967 The Dawn of the Reformation, 1986 The Impact of the Reformation, 1994 Chociaż ten "późnośredniowieczny czytelnik" nie wyczerpuje bogactw okresu między epokami średniowiecza a erą reformacji, wprowadza czytelnika w aspekty tak ważnych tematów jak: koncyliaryzm, curializm, mistycyzm, scholastyka, duchowość Devotio Moderna oraz wpływ renesansowego humanizmu. Temat Prekursorów wyrósł z przekonania, że uzasadnione odrzucenie lektury konfesyjnej z przeszłości zostało zastąpione przez równie niehistoryczne przeciwieństwo okresu średniowiecznego i reformacyjnego. Bez znajomości XIV i XV wieku średniowieczne podstawy współczesnej myśli są niekompletne, ponieważ reformacja i kontrreformacja zdają się powstawać "na uboczu"